Prawo pracy

Celem szkolenia jest: zapoznanie z terminologią dotyczącą prawa pracy, pozyskanie wiedzy o rozwiązywaniu podstawowych problemów praktycznych związanych ze stosunkiem pracy (zawieranie i wypowiadanie umowy o pracę, urlopy), omówienie elastycznych form zatrudnienia, nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i materialnej pracowników, nabycie umiejętności sporządzania umów i pism z zakresu prawa pracy.

Zapraszamy na szkolenie

Zapisy
WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań