Zarządzanie projektem

Szkolenie przeznaczone jest dla członków i kierowników zespołów projektowych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi technikami zarządzania projektem, podniesienia efektywności pracy zespołu projektowego, rozwiązywania problemów w trakcie realizacji projektu. W trakcie zajęć części wykładowe ograniczone zostaną do minimum. Omawiane zagadnienia będą ilustrowane licznymi przykładami, analizami przypadków. Każdy większy moduł kończyć się będzie warsztatem lub symulacją, podczas której uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyce zweryfikować nabyte umiejętności.

Zapraszamy na szkolenie

Zapisy
WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań