Badania zaangażowania pracowników

W dzisiejszych czasach przed firmami staje coraz więcej wyzwań związanych z zarządzaniem personelem, w tym tworzeniem i utrzymaniem odpowiedniego zespołu pracowników. Jak poprawić efektywność organizacji w tym zakresie?

Odpowiedzi mogą zapewnić badania opinii pracowników pod kątem ich satysfakcji i zaangażowania w pracę.

Badanie zarówno całej firmy, jak i poszczególnych grup stanowisk, umożliwia przygotowanie zarówno programów usprawnień na szczeblu całej firmy, jak również działań naprawczych w poszczególnych częściach organizacji.

Celem przeprowadzenia badań opinii pracowników jest rozpoznanie postaw panujących wśród pracowników organizacji dotyczących stopnia ich satysfakcji i zaangażowania w pracę.

Dzięki wnioskom i rekomendacjom będącym rezultatem badania można:

 • ocenić wartości wyznawane przez pracowników organizacji i ich zgodność ze strategią organizacji
 • efektywniej planować środki przeznaczane na budowę zaangażowania pracowników;
 • ocenić efektywność przywództwa na różnych szczeblach zarządzania;
 • rozpoznać ewentualne pojawiające się sytuacje konfliktowe;
 • ograniczyć poziom rotacji;
 • zwiększyć motywację pracowników;
 • lepiej wykorzystać ich kompetencje;
 • zwiększyć jakość usług wewnętrznych i zewnętrznych oraz wzmocnić w ten sposób satysfakcję klientów;
 • zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa;
 • zracjonalizować koszty działania firmy.

Dzięki zaangażowaniu konsultantów IMMOQEE badanie przeprowadzone zostanie w sposób obiektywny, gwarantujący dużą szczerość, z zachowaniem całkowitej anonimowości odpowiedzi konkretnych pracowników.

W wyniku wielu lat zdobywania doświadczenia, nasi konsultanci opracowali unikatową metodologię przeprowadzania badania, zapewniającą odkrycie wszelkich potencjalnych problemów w organizacji, a także sformułowanie głębokich wniosków i rekomendacji, gwarantujących ich rozwiązanie.

Zachęcamy Państwa do przetestowania wersji demonstracyjnej naszego produktu

(Login: demo Hasło: demo)

Według podobnej metodologii prowadzimy także:

 • Audyt kultury organizacyjnej;
 • Audyt komunikacyjny;
 • Analizę konfliktów organizacyjnych;
WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań