Badanie opisów stanowisk

Pracodawcy coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwolą im na optymalizację i usprawnienie działania ich struktur obsługowych i sprzedażowych. Jednym z takich rozwiązań jest stworzenie adekwatnego systemu rozwoju pracowników w odniesieniu do krótko- i długoterminowych celów organizacyjnych. Optymalne rozwiązanie to możliwości łączenia celów osobistych z celami firmy. Systemy rozwoju powinny zatem uwzględniać indywidualne potrzeby pracowników. Pracownik musi dostrzegać możliwości własnego rozwoju i korzyści, jakie z tego płyną dla firmy.

Zapraszamy na szkolenie

Zapisy
WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań