Wartościowanie stanowisk pracy i ich opisy

Projekt dotyczy opracowania opisów stanowisk pracy w oparciu o przeprowadzoną analizę pracy, dokonanie wartościowania stanowisk pracy z uwzględnieniem kryteriów i wag wartościowania, a następnie stworzenie tabeli wynagrodzeń i systemu wynagradzania pracowników oraz przygotowanie kadry i zespołu ds. wartościowania w przedsiębiorstwie poprzez szkolenia instruktarzowe. Bezpośrednim celem podjętych działań ma być stworzenie konkurencyjnego, opartego na sprawiedliwości procesowej, systemu wynagradzania pracowników w firmie, który określałby jasne i czytelne kryteria ustalania wysokości wynagrodzeń. W dłuższej perspektywie czasowej ustalenie odpowiednich zasad wynagradzania skutkować powinno wzrostem zaangażowania i satysfakcji pracowników, spadkiem fluktuacji kadr, spadkiem absencji a ostatecznie wzrostem efektywności organizacji.
WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań