Zarządzanie projektem w marketingu

Szkolenie ma na celu:

  • Zaznajomienie uczestników szkolenia z technikami zarządzania projektem w zagadnieniach związanych z marketingiem
  • Przedstawienie oraz utrwalenie przy wykorzystaniu ćwiczeń praktycznych zagadnień usprawniania działań związanych z zarządzaniem projektami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingowych.
  • Pokazanie metod planowania, stawiania celów, zarządzania ludźmi w zespole, podejmowania decyzji w różnych sytuacjach, tworzenia efektywnego planu projektu itp.
  • Poparte ćwiczeniami przedstawienie technik służących efektywnemu zarządzaniu projektem marketingowym

Zapraszamy na szkolenie

Zapisy
WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań