System ocen pracowniczych

Organizacja, aby realizować swoje cele i osiągać dobre wyniki finansowe musi dbać przede wszystkim o satysfakcję swoich klientów. Ważnym warunkiem, aby to osiągnąć jest jednak także zapewnienie zaangażowania pracowników. Satysfakcja klientów, zaangażowanie pracowników oraz efektywność́ organizacji są̨ bowiem od siebie współzależne. Warunkiem koniecznym zbudowania zaangażowania pracowników jest natomiast efektywny system ocen dający poczucie sprawiedliwości i wzmacniający pożądane zachowania.

Oczekiwane rezultaty:

  • Usprawnienie zarzadzania organizacją;
  • Poprawa efektywności przywództwa na różnych szczeblach zarzadzania;
  • Zwiększenie lojalności pracowników wobec firmy – przeciwdziałanie rotacji;
W rezultacie podniesienie zaangażowania pracowników i zwiększenie ich wydajności. 
WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań