Szkolenia menadżerskie

Nowoczesny menadżer w mikro i małych przedsiębiorstwach

W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady tworzenia i modyfikacji strategii firmy, efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, zasady współczesnego handlu, zapoznanie uczestników z modelami i technikami sprzedaży, poznanie strategii i metod negocjacji, zarządzanie procesowe, zrozumienie istotnych uwarunkowań biznesu międzynarodowego, praktyka inteligencji emocjonalnej i antystres w pracy zespołowej, strategia biznesu odpowiedzialnego społecznie CSR – Corporate Social Responsibility.

Zapraszamy na szkolenie

Zarządzanie danymi i informacjami

Procesy zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie, przenikają przez wszystkie jednostki organizacyjne, procesy operacyjne, funkcje zarządzania, na wszystkich szczeblach organizacji. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą norm prawnych chroniących przedsiębiorcę i jak się do nich stosować w zakresie ochrony danymi i informacjami, dowiedzą się także jak legalnie przetwarzać dane osobowe, kto i w jakim zakresie może mieć dostęp do informacji i danych, jak można zaprojektować architekturę bezpieczeństwa w firmę.

Zapraszamy na szkolenie

Zarządzanie innowacjami

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników z małych i średnich przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzone są technikami warsztatowymi – trening umiejętności stosowania zaawansowanych technik decyzyjnych, analitycznych, kontrolnych, planistycznych oraz organizacyjnych, które umożliwiają zwiększenie efektywności zarządzania innowacjami.

Zapraszamy na szkolenie

Zarządzanie projektem

Szkolenie przeznaczone jest dla członków i kierowników zespołów projektowych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi technikami zarządzania projektem, podniesienia efektywności pracy zespołu projektowego, rozwiązywania problemów w trakcie realizacji projektu. W trakcie zajęć części wykładowe ograniczone zostaną do minimum. Omawiane zagadnienia będą ilustrowane licznymi przykładami, analizami przypadków. Każdy większy moduł kończyć się będzie warsztatem lub symulacją, podczas której uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyce zweryfikować nabyte umiejętności.

Zapraszamy na szkolenie

Zarządzanie projektem w marketingu

Szkolenie ma na celu:

  • Zaznajomienie uczestników szkolenia z technikami zarządzania projektem w zagadnieniach związanych z marketingiem
  • Przedstawienie oraz utrwalenie przy wykorzystaniu ćwiczeń praktycznych zagadnień usprawniania działań związanych z zarządzaniem projektami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingowych.
  • Pokazanie metod planowania, stawiania celów, zarządzania ludźmi w zespole, podejmowania decyzji w różnych sytuacjach, tworzenia efektywnego planu projektu itp.
  • Poparte ćwiczeniami przedstawienie technik służących efektywnemu zarządzaniu projektem marketingowym

Zapraszamy na szkolenie

Warsztaty menedżersko-przywódcze

Warsztaty oparte na treningu umiejętności w trakcie interaktywnych ćwiczeń, symulacji, analiz przypadków – typowe ćwiczenia z sesji assessment i development centers dla menedżerów. Zakres tematyczny: sposoby wywierania wpływu społecznego, motywowanie pracowników, stymulowanie rozwoju własnego oraz rozwoju pracowników, zarządzanie zmianą organizacyjną, rozwiązywanie konfliktów, budowa własnych kompetencji komunikacyjnych, delegowanie zadań i uprawnień.

Zapraszamy na szkolenie

Japońskie techniki i metody zarządzania

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników szkolenia z japońskimi technikami zarządzania, przedstawienie oraz utrwalenie przy wykorzystaniu ćwiczeń praktycznych zagadnień usprawniania działań związanych z zarządzaniem przy wykorzystaniu dostosowanych do polskiej specyfiki japońskich technik, pokazanie mocnych i słabych stron japońskich metod zarządzania wykorzystywanych w polskich warunkach.

Zapraszamy na szkolenie

WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań