Outsourcing kadrowo-płacowy i pracowniczy

Propozycja outsourcingu kadrowo-płacowego jest skierowana do firm, które dążą do jak najlepszej optymalizacji procesów kadrowych i usprawnienia polityki płac. Outsourcing tych dwóch elementów pozwala uzyskać szereg korzyści, które można przeliczyć na realne oszczędności.

Usługa outsourcingu kadrowo-płacowego jest to szeroko pojęta obsługa kadrowo-płacowa, której głównym celem jest odciążenie klienta od żmudnej i czasochłonnej pracy jaką jest administracja kadrowa oraz naliczanie wynagrodzeń pracowniczych. Prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie akt osobowych są procesami niezwykle ważnymi dla zachowania bezpieczeństwa firmy i komfortu jej pracowników.

Wszystkie zadania wykonywane są profesjonalnie dzięki wykwalifikowanym i doświadczonym pracownikom naszej firmy. Wszystkie procesy personalne przeprowadzane są fachowo i terminowo w oparciu o aktualnie obowiązujące uregulowania prawne. Naszym priorytetem jest obniżenie Państwa kosztów związanych z kadrami i płacami oraz wyręczenie od wszelkich uciążliwych czynności związanych z ich prowadzeniem.

Proponowana przez nas usługa outsourcingu kadrowo-płacowego polega na pełnym bądź częściowym przejęciu obowiązków związanych z prowadzeniem kadr oraz naliczaniem wynagrodzeń. W ramach proponowanych usług dostępne są trzy warianty obsługi:

 • Pakiet START – oferta dla Klientów, którzy szukają wsparcia w zakresie kadr i płac.
 • Pakiet PREMIUM – oferta skierowana dla Klientów, którzy w pełni pragną przekazać prowadzenie kadr i płac naszej firmie.
 • Pakiet EXTRA – oferta przeznaczona dla Klientów, którym zależy na pełnej obsłudze kadrowo – płacowej dostosowanej do indywidualnych wymagań.

Wspieramy również Naszych Klientów podczas kontroli ze strony urzędów administracji publicznej.

Najważniejsze korzyści wynikające ze współpracy z firmą IMMOQEE:

 • Prawidłowa obsługa kadrowo-płacowa dla pracowników
 • Gwarancja terminowości wykonywanej usługi
 • Koncentracja na kluczowych zadaniach biznesowych
 • Zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych
 • Zwolnienie z obowiązku prowadzenia i przechowywania teczek osobowych
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PIP, GUS, PFRON
 • Profesjonalna wsparcie podczas kontroli przeprowadzanych przez urzędy administracji publicznej
 • Obniżenie kosztów administracyjnych
WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań