Coaching indywidualny

Coaching indywidualny swoim zakresem obejmuje między innymi:

  • Diagnoza osobowości –  temperamentu, predyspozycji a rozwój kompetencji interpersonalnych (narzędzia psychologiczne i psychometryczne tj. testy, kwestionariusze).
  • Tworzenie postaw asertywnych – kreatywności i twórczego myślenia.
  • Rozwój osobisty i zawodowy.
  • Trening pozytywnego myślenia i optymizmu.

Po przeprowadzonych sesjach uczestnicy otrzymują informacje zwrotne od coacha, na które składają się wnioski z przeprowadzonego coachingu, wybór strategii dojścia na celów i plan dalszego działania.

Coaching jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które czują, że skończyły im się pomysły nie mają w sobie już motywacji do działania i odczuwają potrzebę by ktoś nimi pokierował lub pokazał drogę lub sposób do osiągnięcia zamierzonych celów. Najważniejsze by trafić w czasie coachingu na  dobrego coacha, który ma doświadczenie, potrafi słuchać i  odkryć rzeczywiste cele coachowanego.

WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań