Audyt systemu motywacji

Satysfakcja pracowników wpływa na wzrost motywacji i obniżenie potencjalnej chęci zmiany pracodawcy. Audyt systemu motywacji jest istotnym narzędziem pozwalającym określić aktualny poziom motywacji do pracy, zdiagnozować obszary konfliktowe, rozpoznać nastroje jakie panują wśród pracowników organizacji. Badanie pokaże również obszary, z których pracownicy są zadowoleni, jak również działania mające na celu doskonalenie organizacji.

Celem przeprowadzonego audytu motywacji jest:

 • Identyfikacja barier organizacyjnych, obniżających motywację;
 • Określenie czynników motywacyjnych istotnych z punktu widzenia organizacji Firmy;
 • Zwiększanie zgodności pomiędzy celami pracowników a celami organizacji;
 • Zmniejszenie strat z tytułu absencji i rotacji pracowników;
 • Pobudzenie zaangażowania pracowników oraz zwiększenie poczucia integracji z Firmą;

Dzięki wnioskom i rekomendacjom będącym rezultatem badania można:

 • Ustalić najistotniejsze problemy organizacyjne ze wskazaniem działań korygujących;
 • Ustalić czynniki motywujące i demotywujące pracowników;
 • Ocenić stopień utożsamiania się pracowników z celami firmy;
 • Poprawić obszary dysfunkcyjne panujące w firmie poprzez wdrożenie zaproponowanych rozwiązań;
 • Zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa;
 • Zracjonalizować koszty działania firmy.
WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań