Szkolenia kreowania kompetencji

Tworzenie korespondencji biznesowej

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z koniecznością tworzenia korespondencji biznesowej i chcą podnieść jej efektywność. W trakcie warsztatów przeprowadzane są ćwiczenia dotyczące pisania listów biznesowych, korespondencji elektronicznej, generowania ofert handlowych. Uczestnicy mają możliwość porównania używanych przez siebie schematów z wzorcami przedstawianymi przez trenera. Trener dodatkowo przekazuje uczestnikom wiele wskazówek, które przyczyniają się do tego, że korespondencja rzeczywiście ma szanse zostać przeczytana przez adresata oraz ma szanse wyzwolić w nim pożądaną aktywność.

Zapraszamy na szkolenie

Utrzymywanie kontaktów z mediami

Szkolenie to jest niezwykle pomocne dla wszystkich, którzy odpowiedzialni są za utrzymywanie kontaktów z mediami, koordynują je. Dostarcza ono przede wszystkim zaawansowanych metod ‘wykorzystywania’ dziennikarzy do promocji organizacji. Pełne wykorzystanie potencjału mediów wymaga stosowania niekonwencjonalnych technik ‘kontrolowania przekazu’. To szkolenie umożliwia poznanie najważniejszych z tych metod.

Zapraszamy na szkolenie

Zarządzanie czasem

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które mają problemy z zarządzaniem swoim czasem zawodowym i prywatnym oraz czasem grup, którymi kierują. Efektem tego negatywnego zjawiska jest konieczność pracy po godzinach, niemożność pełnej realizacji obowiązków, a w rezultacie stres, frustracja, a także straty finansowe. Szkolenie pozwoli na eliminację wielu negatywnych zjawisk, które pochłaniają czas zarówno z perspektywy indywidualnego pracownika, jak również zespołów pracowniczych. Dostarczone narzędzia pozwolą zaoszczędzić część czasu uczestników i w perspektywie podnieść ich efektywność zawodową. Szkolenie prowadzone jest bardzo interaktywny sposób, aby umożliwić uczestnikom przetestowanie proponowanych technik i narzędzi.

Zapraszamy na szkolenie

Przemawianie publiczne i autoprezentacja

Szkolenie to jest niezwykle pomocne dla wszystkich, którzy muszą zabierać głos publicznie oraz dla osób, które mają częsty kontakt z mediami. Podczas wielu interaktywnych ćwiczeń uczestnicy poznają tajniki związane z przemawianiem, przygotowywaniem wystąpienia. Mają oni możliwość na bieżąco sprawdzania prezentowanych pomysłów podczas interaktywnych ćwiczeń. Wiele z nich nagrywanych jest przy pomocy kamery, co pozwala spojrzeć na własne wystąpienie oczami publiczności. Podczas szkolenia uczestnicy zachęcani są do eksperymentów, które pozwolą na wypracowanie własnego stylu prezentacji, który stanie się pozytywnym wyróżnikiem każdego uczestnika. Szkolenie prowadzone jest w małej grupie, aby maksymalnie efektywnie wykorzystać czas uczestników. Możliwe jest także nakierowanie szkolenia na prezentacje służące przedstawieniu ofert handlowych dla klientów.

Zapraszamy na szkolenie

Szkolenie medialne

Szkolenie te przeznaczone jest dla osób często występujących przed kamerami lub mikrofonami radiowymi, mających częsty kontakt z dziennikarzami. Szkolenie ma charakter warsztatowy – części wykładowe są ograniczone do minimum. Ćwiczenia nagrywane są przy pomocy kamery, dzięki czemu warunki będą zbliżone do kontaktu z dziennikarzami telewizyjnymi. Nagrywanie pozwala także spojrzeć na siebie oczami dziennikarza i widzów, usłyszeć swój głos w sytuacji wywiadu radiowego i telewizyjnego. Uczestnicy mają możliwość na bieżąco sprawdzania prezentowanych pomysłów podczas interaktywnych symulacji, zachęcani są do eksperymentów, które pozwolą na wypracowanie własnego stylu prezentacji, który stanie się pozytywnym wyróżnikiem każdego uczestnika. Szkolenie prowadzone jest w małej grupie, aby maksymalnie efektywnie wykorzystać czas uczestników. Przedstawione podczas szkolenia zostaną także podstawowe zasady zachowania się przed kamerami, ubioru, prezencji.

Zapraszamy na szkolenie

Team building

Szkolenie z team building kierowane jest do zespołów, które działają na różnych etapach funkcjonowania. Celem szkolenia jest między innymi dopasowanie oczekiwań kadry menedżerskiej oraz członków zespołu, zdobycie umiejętności podziału ról w zespole, zrozumienie na czym polega współpraca i zaufanie, a także wypracowanie satysfakcji z przynależności do zespołu.

Zapraszamy na szkolenie

WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań