Nowości

Rozmowa z trudnym klientem

Warsztat ma charakter praktyczny, jest szkoleniem obfitującym w gry symulacyjne, scenki rodzajowe, ćwiczenia, testy, burze mózgów, interaktywne metody aktywizacji uczestników oraz pracę z kamerą pozwalające na rozwój postaw asertywnych oraz eliminację zachowań uległych oraz agresywnych.

Zapraszamy na szkolenie

Techniki sprzedaży

Celem tego szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w sprzedaży. Podczas szkolenia osoby biorące w nim udział będą mieli możliwość poznania podstawowych technik sprzedaży, doskonalenia swoich umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej, budowania relacji z klientami.

Zapraszamy na szkolenie

Sprzedaż przez telefon

Sprzedaż przez telefon jest jednym z głównych sposobów docierania do potencjalnych klientów. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i ugruntują wiedzę na temat standardów sprzedaży przez telefon, sposobów budowania i utrzymywania przyjaznych kontaktów z klientami, wypracują praktyczne modele prowadzenia rozmowy handlowej, nauczą się jak reagować na odmowy klientów.

Zapraszamy na szkolenie

Projektowanie systemów motywacyjnych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z systemami motywacyjnymi, uzyskają oni wiedzę o istocie motywowania pracowników, a także na bieżąco przećwiczą umiejętności motywowania innych oraz projektowania systemów motywacyjnych.

Zapraszamy na szkolenie

WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań