Szkolenia handlowe

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów – Harwardzki projekt negocjacyjny

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności skutecznego prowadzenia negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów, szczególnie przy zastosowaniu modelu harwardzkiego. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat technik negocjacyjnych i sposobów radzenia sobie z trudnymi partnerami rozmów. Odbywa się to podczas licznych ćwiczeń, symulacji, które pozwalają uczestnikom na wypróbowanie większości poznawanych technik. Szkolenie ma także na celu przedstawienie kolejnych faz konfliktu oraz zaprezentowanie kilku sposobów wychodzenia z sytuacji spornych. Szkolenie skierowane jest do firm i organizacji gospodarczych - akcenty są tak rozłożone, aby maksymalnie przybliżyć uczestnikom specyfikę negocjacji biznesowych.

Zapraszamy na szkolenie

Prezentacja oferty handlowej

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze strukturą prezentacji oferty, doboru modelu do klienta i sytuacji, doboru struktur językowych w celu bezpośredniego dotarcia do klienta, wykorzystaniu odpowiedniej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zbudowania dobrego kontaktu z kontrahentem, rozwijania tolerancji dla klientów o różnych profilach osobowościowych.

Zapraszamy na szkolenie

Sprzedaż nowego produktu

Warsztat ma charakter praktyczny, jest szkoleniem obfitującym w gry symulacyjne, scenki rodzajowe, ćwiczenia, burze mózgów, interaktywne metody aktywizacji uczestników oraz pracę z kamerą pozwalające na kształcenie umiejętności obsługi klienta w punkcie sprzedaży, przyspieszenie procesu sprzedaży, zwiększenie efektywności sprzedaży.

Zapraszamy na szkolenie

Pozyskiwanie klientów

Warsztat ma charakter praktyczny, jest szkoleniem obfitującym w gry symulacyjne, scenki rodzajowe, ćwiczenia, burze mózgów, interaktywne metody aktywizacji uczestników oraz pracę z kamerą pozwalające na analizę umiejętności pozyskiwania nowego klienta. Celem szkolenia jest:

  • Określenie czynników decydującym o zakupie oraz zniechęcającym do dokonania transakcji
  • Ustalenie profilu potencjalnego klienta
  • Prezentowanie nowych segmentów działań
  • Ustalenie wzorcowej procedury kontaktu z nowym klientem
  • Doskonalenie argumentacji w procesie pozyskiwania nowego klienta

Zapraszamy na szkolenie

Budowanie długotrwałych relacji biznesowych

Szkolenie to ma na celu skupienie się na obszarach związanych z wytwarzaniem długotrwałych i owocnych relacji biznesowych. Uczestnicy szkolenia uzyskają umiejętności angażowania klienta, wdrażania konkretnych działań, które zmierzają do zbudowania z klientem długotrwałej więzi. Osoby biorące udział w tym szkoleniu zdobędą wiedzę z zakresu psychologicznych typów klienta oraz umiejętność budowania autorytetu w oczach swoich klientów.

Zapraszamy na szkolenie

Efektywna komunikacja z klientem

Szkolenie to jest niezwykle pomocne dla wszystkich pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem. Podczas szkolenia analizowane są potrzeby komunikacyjne klienta, które powinny warunkować określone zachowania pracowników. Ćwiczenia dotyczą nawiązywania kontaktów z klientem, zdobywania jego zaufania, prowadzenia prezentacji handlowej, przeprowadzania negocjacji, odpowiadania na zarzuty ze strony klienta. Ćwiczenia dotyczą zarówno sytuacji spotkań bezpośrednich, jak również rozmów telefonicznych.

Zapraszamy na szkolenie

WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań