Certyfikat trenera

Ideą Certyfikacji Trenerów IMMOQEE jest współtworzenie środowiska trenerów – specjalistów, czyli osób, które wykorzystując w pracy zdobyte umiejętności, podnoszą jakość życia ludzi, ich efektywność osobistą i zawodową.

Certyfikat Trenera IMMOQEE jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności każdego trenera. Jest też dowodem na zdolność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Uzyskanie Certyfikatu IMMOQEE umożliwia wejście na nowy, wyższy poziom kompetencji zawodowych oraz otwiera możliwość współpracy ze szkołami, uczelniami wyższymi, beneficjentami projektów unijnych i innymi podmiotami, pragnącymi rozwijać potencjał swoich pracowników.

W ramach certyfikacji trenerzy mogą rozwijać swoje umiejętności na trzech kolejnych poziomach zaawansowania:

Poziom 1 - Master

Poziom 2 - Professional

Poziom 3 - Expert

Liczba osób, które mają możliwość zdobycia Certyfikatu Trenera IMMOQEE jest ograniczona i wynosi 30 trenerów na rok. W celu zapewnienia gwarancji nieustannego rozwoju Certyfikowanych Trenerów IMMOQEE, każdy z przyznanych certyfikatów jest ważny przez okres trzech lat, a po upływie tego okresu należy dokonać jego odnowienia.

WSPÓŁPRACUJEMY
IMMOQEE Sp. z o.o.
ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa (Mokotów)
tel.: +48 22 825 74 45
IMMOQEE Sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Obornicka 235
60-650 Poznań